EkumenickýLukáš22,54

Lukáš 22:54

Evanjelium podľa Lukáša

Po­tom ho chytili a vo­vied­li do veľkňazov­ho domu. Peter ho zďaleka na­sledoval.


Verš v kontexte

53 Den­ne som bol s vami v chráme a ne­vz­tiah­li ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc tmy. 54 Po­tom ho chytili a vo­vied­li do veľkňazov­ho domu. Peter ho zďaleka na­sledoval. 55 Upro­stred ná­dvoria roz­ložili oheň a po­sadali si. Aj Peter si sadol medzi nich.

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

54 A keď ho zajali, odviedli a vo­vied­li ho do domu naj­vyššieho kňaza. A Peter išiel za ním zďaleka.

Evanjelický

54 A keď Ho chytili, vied­li a vo­vied­li Ho do veľkňazov­ho domu. Aj Peter Ho na­sledoval zďaleka,

Ekumenický

54 Po­tom ho chytili a vo­vied­li do veľkňazov­ho domu. Peter ho zďaleka na­sledoval.

Bible21

54 Tak ho za­tkli a od­ve­dli do domu nej­vyššího kněze. Petr ho ale zpo­vzdálí následoval.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček