EkumenickýLukáš22,47

Lukáš 22:47

Evanjelium podľa Lukáša

Kým to hovoril, pri­chádzal k nemu zá­stup. Vpredu išiel jeden z Dvanástich, ktorý sa volal Judáš. Pri­blížil sa k Ježišovi, aby ho po­boz­kal.


Verš v kontexte

46 A po­vedal im: Čo spíte? Vstaňte a mod­lite sa, aby ste ne­prišli do po­kušenia! 47 Kým to hovoril, pri­chádzal k nemu zá­stup. Vpredu išiel jeden z Dvanástich, ktorý sa volal Judáš. Pri­blížil sa k Ježišovi, aby ho po­boz­kal. 48 Ježiš mu po­vedal: Judáš, boz­kom zrádzaš Syna človeka?

späť na Lukáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

47 A kým on ešte hovoril, tu hľa, p­rišiel zástup, a ten tak zvaný Judáš, jeden z dvanás­tich, išiel pop­red­ku pred nimi a pri­blížil sa k Ježišovi, aby ho boz­kal.

Evanjelický

47 Ešte hovoril, a hľa, (pri­chádzal) zá­stup, a jeden z dvanás­tich, menom Judáš, išiel vo­pred a blížil sa k Ježišovi, aby Ho po­boz­kal.

Ekumenický

47 Kým to hovoril, pri­chádzal k nemu zá­stup. Vpredu išiel jeden z Dvanástich, ktorý sa volal Judáš. Pri­blížil sa k Ježišovi, aby ho po­boz­kal.

Bible21

47 Ještě to ani ne­doře­kl a byl tu houf li­dí v če­le s Ji­dášem, jedním z Dvanácti. Přistou­pil k Ježíšovi, aby ho po­lí­bil,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček