EkumenickýLukáš21,9

Lukáš 21:9

Evanjelium podľa Lukáša

A keď budete počuť o vojnách a ne­pokojoch, neľakaj­te sa! Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď.


Verš v kontexte

8 On od­povedal: Daj­te si po­zor, aby vás ne­zvied­li. Prídu totiž mnohí a budú v mojom mene hovoriť: Ja som to! a: Ten čas je už blíz­ko! , no nechoďte za nimi! 9 A keď budete počuť o vojnách a ne­pokojoch, neľakaj­te sa! Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď. 10 Po­tom im po­vedal: Národ po­vs­tane proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď počujete o voj­nách a o ne­pokojoch, ne­strachuj­te sa, lebo to sa musí najprv stať, ale nie hneď bude koniec.

Evanjelický

9 Keď však počujete o voj­nách a o ne­pokojoch, nedes­te sa, lebo to musí byť prv, ale koniec nebude hneď.

Ekumenický

9 A keď budete počuť o vojnách a ne­pokojoch, neľakaj­te sa! Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď.

Bible21

9 Až us­lyší­te o válkách a ne­poko­jích, ne­děs­te se. Mu­sí se to dít, ale to ještě není konec.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček