EkumenickýLukáš21,8

Lukáš 21:8

Evanjelium podľa Lukáša

On od­povedal: Daj­te si po­zor, aby vás ne­zvied­li. Prídu totiž mnohí a budú v mojom mene hovoriť: Ja som to! a: Ten čas je už blíz­ko! , no nechoďte za nimi!


Verš v kontexte

7 Opýtali sa ho: Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať? 8 On od­povedal: Daj­te si po­zor, aby vás ne­zvied­li. Prídu totiž mnohí a budú v mojom mene hovoriť: Ja som to! a: Ten čas je už blíz­ko! , no nechoďte za nimi! 9 A keď budete počuť o vojnách a ne­pokojoch, neľakaj­te sa! Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

8 A on po­vedal: Hľaďte, aby ste neboli zvedení! Lebo mnohí prij­dú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a: Čas sa pri­blížil. Teda ne­poj­dete za nimi!

Evanjelický

8 Riekol im: Nedaj­te sa zviesť! Lebo mnohí prídu v mojom mene a po­vedia: Ja som to! a: Čas sa pri­blížil. Nechoďte za nimi!

Ekumenický

8 On od­povedal: Daj­te si po­zor, aby vás ne­zvied­li. Prídu totiž mnohí a budú v mojom mene hovoriť: Ja som to! a: Ten čas je už blíz­ko! , no nechoďte za nimi!

Bible21

8 „Dávej­te po­zor, abys­te se nene­cha­li svést,“ od­po­věděl. „Mno­zí při­jdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!‘ a ‚Přišel čas!‘ Ne­choď­te za ni­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček