EkumenickýLukáš21,38

Lukáš 21:38

Evanjelium podľa Lukáša

A všetok ľud sa za­včas rána hr­nul k nemu do chrámu, aby ho počúval.


Verš v kontexte

36 Pre­to bed­lite celý čas a mod­lite sa, aby ste moh­li unik­núť všet­kému, čo má prísť, a po­staviť sa pred Syna človeka. 37 Cez deň učil v chráme, ale na noc vy­chádzal von a zdržiaval sa na vr­chu, ktorý sa volá Olivový. 38 A všetok ľud sa za­včas rána hr­nul k nemu do chrámu, aby ho počúval.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

38 A všetok ľud pri­chádzal na ús­vite k nemu do chrámu počúvať ho.

Evanjelický

38 A všetok ľud pri­chádzal k Nemu včas ráno do chrámu, aby Ho počúval.

Ekumenický

38 A všetok ľud sa za­včas rána hr­nul k nemu do chrámu, aby ho počúval.

Bible21

38 Vše­chen lid ho cho­dil už za úsvi­tu po­s­lou­chat do chrá­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček