EkumenickýLukáš21,29

Lukáš 21:29

Evanjelium podľa Lukáša

Po­vedal im toto podoben­stvo: Po­zrite na figov­ník a na všet­ky stromy!


Verš v kontexte

28 Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa, zo­dvih­nite hlavy, lebo sa blíži vaše vy­kúpenie. 29 Po­vedal im toto podoben­stvo: Po­zrite na figov­ník a na všet­ky stromy! 30 Keď vidíte, že pučia, viete, že leto je už blíz­ko.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

29 A po­vedal im aj podobenstvo: Vidz­te fík a všet­ko stromovie:

Evanjelický

29 Po­tom im po­vedal podoben­stvo: Po­zrite si figov­ník a všet­ky stromy;

Ekumenický

29 Po­vedal im toto podoben­stvo: Po­zrite na figov­ník a na všet­ky stromy!

Bible21

29 Teh­dy jim ře­kl podo­ben­ství: „­Podívej­te se na fí­kovník a ostatní stro­my.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček