EkumenickýLukáš21,28

Lukáš 21:28

Evanjelium podľa Lukáša

Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa, zo­dvih­nite hlavy, lebo sa blíži vaše vy­kúpenie.


Verš v kontexte

27 Vtedy uvidia Syna človeka pri­chádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. 28 Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa, zo­dvih­nite hlavy, lebo sa blíži vaše vy­kúpenie. 29 Po­vedal im toto podoben­stvo: Po­zrite na figov­ník a na všet­ky stromy!

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

28 A keď sa to začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vy­kúpenie.

Evanjelický

28 Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa a po­z­dvih­nite hlavy, pre­tože sa pri­bližuje vaše vy­kúpenie.

Ekumenický

28 Keď sa toto začne diať, vzpriam­te sa, zo­dvih­nite hlavy, lebo sa blíži vaše vy­kúpenie.

Bible21

28 Až se to všech­no za­čne dít, vzpřim­te se a po­zvedně­te hlavy, pro­tože se blíží vaše vykoupení!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček