EkumenickýLukáš21,22

Lukáš 21:22

Evanjelium podľa Lukáša

Lebo to sú dni po­msty, aby sa spl­nilo všet­ko, čo je na­písané.


Verš v kontexte

21 Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech uj­dú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu a tí, čo budú na vidieku, nech doň ne­vchádzajú. 22 Lebo to sú dni po­msty, aby sa spl­nilo všet­ko, čo je na­písané. 23 Beda ťar­chavým ženám a tým, čo budú v tie dni pri­dájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo to budú dni po­msty, aby sa na­pl­nilo všet­ko, čo je na­písané.

Evanjelický

22 lebo sú to dni po­msty, aby sa spl­nilo všet­ko, čo je na­písané.

Ekumenický

22 Lebo to sú dni po­msty, aby sa spl­nilo všet­ko, čo je na­písané.

Bible21

22 Na­stanou to­tiž dny po­msty, kdy se na­plní vše, co je psáno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček