EkumenickýLukáš21,1

Lukáš 21:1

Evanjelium podľa Lukáša

Keď sa roz­hliadol, zbadal boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej po­klad­nice.


Verš v kontexte

1 Keď sa roz­hliadol, zbadal boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej po­klad­nice. 2 Videl aj akúsi chudob­nú vdovu, ako ta hodila dve drob­né min­ce, 3 a po­vedal: Ver­te mi, že táto chudob­ná vdova vhodila viac ako všet­ci.

späť na Lukáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

1 A po­zrúc hore videl bohatých hádzať svoje dary do ch­rámovej pokladnice.

Evanjelický

1 Keď po­z­dvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do po­klad­nice;

Ekumenický

1 Keď sa roz­hliadol, zbadal boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej po­klad­nice.

Bible21

1 Když se roz­hlé­dl, uvi­děl, jak bo­hatí vhazují své dary do chrá­mové poklad­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček