EkumenickýLukáš2,44

Lukáš 2:44

Evanjelium podľa Lukáša

Keďže sa dom­nievali, že je nie­kde v sprievode, prešli deň ces­ty, po­tom ho hľadali medzi príbuz­nými a známymi.


Verš v kontexte

43 Po Veľkej noci, keď sa vracali domov, chlapec Ježiš zo­stal v Jeruzaleme a jeho rodičia o tom ne­vedeli. 44 Keďže sa dom­nievali, že je nie­kde v sprievode, prešli deň ces­ty, po­tom ho hľadali medzi príbuz­nými a známymi. 45 Keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho tam.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

44 Ale domnievajúc sa, že je medzi spolu­ces­tujúcimi, od­išli deň ces­ty a hľadali ho medzi príbuz­nými a známymi.

Evanjelický

44 ale sa dom­nievali, že je v zá­stupe pút­nikov, prešli deň ces­ty a hľadali Ho medzi príbuz­nými a známymi.

Ekumenický

44 Keďže sa dom­nievali, že je nie­kde v sprievode, prešli deň ces­ty, po­tom ho hľadali medzi príbuz­nými a známymi.

Bible21

44 V do­mnění, že je v ka­ravaně, uš­li den ces­ty, než ho za­ča­li hledat mezi příbuzný­mi a známý­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček