EkumenickýLukáš2,43

Lukáš 2:43

Evanjelium podľa Lukáša

Po Veľkej noci, keď sa vracali domov, chlapec Ježiš zo­stal v Jeruzaleme a jeho rodičia o tom ne­vedeli.


Verš v kontexte

42 Keď mal dvanásť rokov, tiež sa ta vy­brali na sviat­ky, ako bývalo zvykom. 43 Po Veľkej noci, keď sa vracali domov, chlapec Ježiš zo­stal v Jeruzaleme a jeho rodičia o tom ne­vedeli. 44 Keďže sa dom­nievali, že je nie­kde v sprievode, prešli deň ces­ty, po­tom ho hľadali medzi príbuz­nými a známymi.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

43 a keď potom vybudli tam tie dni a vracali sa domov, chlapec Ježiš zo­stal v Jeruzaleme, a Jozef a jeho mat­ka ne­vedeli o tom.

Evanjelický

43 ale keď sa po skončení (sláv­nost­ných) dní vracali, zo­stalo dieťa Ježiš v Jeruzaleme; rodičia však ne­vedeli o tom,

Ekumenický

43 Po Veľkej noci, keď sa vracali domov, chlapec Ježiš zo­stal v Jeruzaleme a jeho rodičia o tom ne­vedeli.

Bible21

43 Když svátky skonči­ly a oni se vrace­li do­mů, chlapec Ježíš zůstal bez vědo­mí ro­dičů v Je­ruzalémě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček