EkumenickýLukáš2,4

Lukáš 2:4

Evanjelium podľa Lukáša

Vy­bral sa aj Jozef z galilejského mes­ta Nazareta do Jud­ska, do Dávidov­ho mes­ta Bet­lehema, lebo po­chádzal z domu a rodu Dávida,


Verš v kontexte

3 A všet­ci sa šli dať za­písať — každý do svoj­ho mes­ta. 4 Vy­bral sa aj Jozef z galilejského mes­ta Nazareta do Jud­ska, do Dávidov­ho mes­ta Bet­lehema, lebo po­chádzal z domu a rodu Dávida, 5 aby sa za­písal so svojou snúbenicou Mári­ou, ktorá bola v požehnanom stave.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 A tak od­išiel aj Jozef od Galilee z mes­ta Nazareta hore do Jud­ska, do mes­ta Dávidov­ho, ktoré sa volá Bet­lehem, pre­tože bol z domu a z čeľade Dávidovej,

Evanjelický

4 Vy­bral sa teda aj Jozef z Galiley z mes­ta Nazareta do Jud­ska do mes­ta Dávidov­ho, ktoré sa volá Bet­lehem, pre­tože bol z domu a z rodu Dávidov­ho,

Ekumenický

4 Vy­bral sa aj Jozef z galilejského mes­ta Nazareta do Jud­ska, do Dávidov­ho mes­ta Bet­lehema, lebo po­chádzal z domu a rodu Dávida,

Bible21

4 I Josef z Ga­li­le­je se vy­dal z měs­ta Na­za­ret do Jud­s­ka, do měs­ta Davi­dova zvaného Bet­lém (pro­tože byl z domu a rodu Davi­dova),

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček