EkumenickýLukáš2,39

Lukáš 2:39

Evanjelium podľa Lukáša

Keď vy­konali všet­ko podľa Pánov­ho zákona, vrátili sa do Galiley, do svoj­ho mes­ta Nazareta.


Verš v kontexte

38 Práve v tej chvíli prišla aj ona, velebila Boha a všet­kým, čo očakávali vy­kúpenie Jeruzalema, rozp­rávala o dieťati. 39 Keď vy­konali všet­ko podľa Pánov­ho zákona, vrátili sa do Galiley, do svoj­ho mes­ta Nazareta. 40 Chlapček rás­tol a moc­nel, pl­ný múd­ros­ti, a Božia milosť bola s ním.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

39 A keď vy­konali všet­ko podľa zákona Pánov­ho, na­vrátili sa do Galilee, do svoj­ho mes­ta, Nazareta.

Evanjelický

39 A keď vy­konali všet­ko podľa zákona Pánov­ho, vrátili sa do Galiley, do svoj­ho mes­ta Nazareta.

Ekumenický

39 Keď vy­konali všet­ko podľa Pánov­ho zákona, vrátili sa do Galiley, do svoj­ho mes­ta Nazareta.

Bible21

39 Když vy­ko­na­li všech­no pod­le Hos­po­di­nova záko­na, vrá­ti­li se do svého měs­ta Na­za­retu v Ga­li­le­ji.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček