EkumenickýLukáš2,38

Lukáš 2:38

Evanjelium podľa Lukáša

Práve v tej chvíli prišla aj ona, velebila Boha a všet­kým, čo očakávali vy­kúpenie Jeruzalema, rozp­rávala o dieťati.


Verš v kontexte

37 po­tom do osem­desiatich štyroch rokov ako vdova. Ne­od­chádzala z chrámu, vo dne v noci slúžila Bohu pôs­tom a mod­lit­bami. 38 Práve v tej chvíli prišla aj ona, velebila Boha a všet­kým, čo očakávali vy­kúpenie Jeruzalema, rozp­rávala o dieťati. 39 Keď vy­konali všet­ko podľa Pánov­ho zákona, vrátili sa do Galiley, do svoj­ho mes­ta Nazareta.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

38 Tá prišla v tú is­tú hodinu a chválila Boha a vravela o ňom všet­kým, ktorí očakávali vy­kúpenie v Jeruzaleme.

Evanjelický

38 Aj ona pri­stúpila k nim v tú is­tú hodinu, chválila Boha a rozp­rávala o Ňom všet­kým, ktorí očakávali vy­kúpenie Jeruzalema.

Ekumenický

38 Práve v tej chvíli prišla aj ona, velebila Boha a všet­kým, čo očakávali vy­kúpenie Jeruzalema, rozp­rávala o dieťati.

Bible21

38 Přistou­pi­la ve stejnou chví­li, vzdáva­la chválu Bohu a říka­la o něm všem, kdo v Je­ruzalémě očekáva­li vy­kou­pení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček