EkumenickýLukáš2,27

Lukáš 2:27

Evanjelium podľa Lukáša

Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby spl­nili, čo pred­pisoval zákon,


Verš v kontexte

26 Duch Svätý mu zjavil, že nezom­rie, kým ne­uvidí Pánov­ho Mesiáša. 27 Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby spl­nili, čo pred­pisoval zákon, 28 aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha slovami:

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

27 A prišiel v Duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťat­ko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona,

Evanjelický

27 Vedený Duchom prišiel teda do chrámu; a keď rodičia prinies­li dieťat­ko Ježiša, aby vy­konali (všet­ko) podľa obyčaje, pred­písanej zákonom,

Ekumenický

27 Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby spl­nili, čo pred­pisoval zákon,

Bible21

27 Ve­den Du­chem tedy přišel do chrá­mu. Když ro­diče při­nes­li dítě Ježíše, aby s ním naloži­li pod­le zvyk­losti Záko­na,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček