EkumenickýLukáš2,26

Lukáš 2:26

Evanjelium podľa Lukáša

Duch Svätý mu zjavil, že nezom­rie, kým ne­uvidí Pánov­ho Mesiáša.


Verš v kontexte

25 V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Sime­on. Bol to človek spravod­livý a bohaboj­ný, očakával po­techu Iz­raela a Duch Svätý bol s ním. 26 Duch Svätý mu zjavil, že nezom­rie, kým ne­uvidí Pánov­ho Mesiáša. 27 Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby spl­nili, čo pred­pisoval zákon,

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

26 A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že ne­uz­rie smr­ti prv, ako by uvidel Kris­ta Pánov­ho.

Evanjelický

26 tomuto oznámil Duch Svätý, že ne­uvidí sm­rť skôr, ako by videl Po­mazaného Pánov­ho.

Ekumenický

26 Duch Svätý mu zjavil, že nezom­rie, kým ne­uvidí Pánov­ho Mesiáša.

Bible21

26 Du­chem svatým mu bylo sděleno, že ne­za­ku­sí smrt, dokud ne­u­vi­dí Hos­po­di­nova Mesiáše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček