EkumenickýLukáš2,25

Lukáš 2:25

Evanjelium podľa Lukáša

V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Sime­on. Bol to človek spravod­livý a bohaboj­ný, očakával po­techu Iz­raela a Duch Svätý bol s ním.


Verš v kontexte

24 A aby obetovali pár hrd­ličiek alebo dva holúb­ky, ako káže Pánov zákon. 25 V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Sime­on. Bol to človek spravod­livý a bohaboj­ný, očakával po­techu Iz­raela a Duch Svätý bol s ním. 26 Duch Svätý mu zjavil, že nezom­rie, kým ne­uvidí Pánov­ho Mesiáša.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Sime­on. Bol to človek spraved­livý a po­božný, očakávajúci po­tešenie Iz­raelovo, a Svätý Duch bol na ňom.

Evanjelický

25 Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Sime­on, muž spravod­livý a bohaboj­ný, ktorý očakával útechu Iz­raela, a Duch Svätý bol v ňom;

Ekumenický

25 V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Sime­on. Bol to človek spravod­livý a bohaboj­ný, očakával po­techu Iz­raela a Duch Svätý bol s ním.

Bible21

25 A hle, v Je­ruzalémě byl člověk jménem Si­me­on. Ten člověk byl sprave­dlivý a zbožný, očekával po­těšení Iz­rae­le a Duch svatý byl na něm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček