EkumenickýLukáš2,24

Lukáš 2:24

Evanjelium podľa Lukáša

A aby obetovali pár hrd­ličiek alebo dva holúb­ky, ako káže Pánov zákon.


Verš v kontexte

23 lebo Pánov zákon pred­pisuje, že každý mužs­ký po­tomok, ktorý ot­vára život mat­ky, má byť za­svätený Pánovi. 24 A aby obetovali pár hrd­ličiek alebo dva holúb­ky, ako káže Pánov zákon. 25 V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Sime­on. Bol to človek spravod­livý a bohaboj­ný, očakával po­techu Iz­raela a Duch Svätý bol s ním.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

24 a aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone Pánovom: dvoje hrd­ličiek alebo dve holúbätá.

Evanjelický

24 a aby prinies­li obeť podľa slov zákona Pánov­ho: dve hrd­ličky alebo dve holúbätá.

Ekumenický

24 A aby obetovali pár hrd­ličiek alebo dva holúb­ky, ako káže Pánov zákon.

Bible21

24 a při­nes­li oběť, jak říká Hos­po­dinův zákon: „Dvě hrd­ličky nebo dvě holoubata.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček