EkumenickýLukáš2,22

Lukáš 2:22

Evanjelium podľa Lukáša

Keď uplynuli dni ich očisťovania podľa Mojžišov­ho zákona, od­nies­li ho do Jeruzalema, aby ho pred­stavili Pánovi,


Verš v kontexte

21 Keď uplynulo osem dní a bolo ho treba ob­rezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho an­jel na­zval skôr, ako bol počatý v matkinom lone. 22 Keď uplynuli dni ich očisťovania podľa Mojžišov­ho zákona, od­nies­li ho do Jeruzalema, aby ho pred­stavili Pánovi, 23 lebo Pánov zákon pred­pisuje, že každý mužs­ký po­tomok, ktorý ot­vára život mat­ky, má byť za­svätený Pánovi.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

22 A keď sa na­pl­nily dni jej očisťovania podľa zákona Mojžišov­ho, donies­li ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,

Evanjelický

22 A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišov­ho prinies­li Ho do Jeruzalema, aby Ho pred­stavili Pánovi,

Ekumenický

22 Keď uplynuli dni ich očisťovania podľa Mojžišov­ho zákona, od­nies­li ho do Jeruzalema, aby ho pred­stavili Pánovi,

Bible21

22 Když pak přišel čas je­jich očišťování pod­le Mo­jžíšova záko­na, při­nes­li ho do Je­ruzalé­ma, aby ho po­stavi­li před Hos­po­di­nem,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček