EkumenickýLukáš2,21

Lukáš 2:21

Evanjelium podľa Lukáša

Keď uplynulo osem dní a bolo ho treba ob­rezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho an­jel na­zval skôr, ako bol počatý v matkinom lone.


Verš v kontexte

20 Pas­tieri sa po­tom vrátili, oslavovali a velebili Boha za všet­ko, čo počuli a videli, ako im bolo po­vedané. 21 Keď uplynulo osem dní a bolo ho treba ob­rezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho an­jel na­zval skôr, ako bol počatý v matkinom lone. 22 Keď uplynuli dni ich očisťovania podľa Mojžišov­ho zákona, od­nies­li ho do Jeruzalema, aby ho pred­stavili Pánovi,

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 A keď sa na­pl­nilo osem dní, aby bolo ob­rezané dieťat­ko, na­zvali jeho meno Ježiš, ktorým bolo na­zvané od an­jela, prv ako sa bolo počalo v živote.

Evanjelický

21 Keď prišiel ôs­my deň a dieťat­ko bolo treba ob­rezať, dali Mu meno Ježiš, ako Ho an­jel po­menoval skôr, než sa počalo v živote.

Ekumenický

21 Keď uplynulo osem dní a bolo ho treba ob­rezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho an­jel na­zval skôr, ako bol počatý v matkinom lone.

Bible21

21 Os­mého dne, když přišel čas obříz­ky, mu dali jméno Ježíš, jak ho an­děl po­jmenoval před jeho početím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček