EkumenickýLukáš2,20

Lukáš 2:20

Evanjelium podľa Lukáša

Pas­tieri sa po­tom vrátili, oslavovali a velebili Boha za všet­ko, čo počuli a videli, ako im bolo po­vedané.


Verš v kontexte

19 Ale Mária si všet­ky tie slová za­chovala v srdci a pre­mýšľala o nich. 20 Pas­tieri sa po­tom vrátili, oslavovali a velebili Boha za všet­ko, čo počuli a videli, ako im bolo po­vedané. 21 Keď uplynulo osem dní a bolo ho treba ob­rezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho an­jel na­zval skôr, ako bol počatý v matkinom lone.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 A pas­tieri sa na­vrátili oslavujúc a chváliac Boha za všet­ko, čo počuli a videli, tak ako im to bolo hovorené.

Evanjelický

20 Po­tom sa pas­tieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všet­ko, čo počuli a videli, ako im bolo po­vedané.

Ekumenický

20 Pas­tieri sa po­tom vrátili, oslavovali a velebili Boha za všet­ko, čo počuli a videli, ako im bolo po­vedané.

Bible21

20 A ti pastýři při návra­tu oslavova­li a chvá­li­li Bo­ha, že slyše­li a vi­dě­li všech­no tak, jak jim bylo řečeno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček