EkumenickýLukáš2,16

Lukáš 2:16

Evanjelium podľa Lukáša

Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťat­ko uložené v jasliach.


Verš v kontexte

15 Len čo sa an­jeli vrátili do neba, pas­tieri sa roz­hod­li: Poďme teda do Bet­lehema a po­zrime, čo sa tam stalo — čo nám oznámil Pán. 16 Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťat­ko uložené v jasliach. 17 Keď to uvideli, vy­rozp­rávali, čo im bolo po­vedané o tomto dieťati.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

16 A prišli poponáhľajúc sa a našli Máriu i Jozefa i ne­mluv­niat­ko, ležiace v jas­liach.

Evanjelický

16 Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i ne­mluv­niat­ko uložené v jas­liach.

Ekumenický

16 Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťat­ko uložené v jasliach.

Bible21

16 Po­spíši­li si te­dy, a když přiš­li, nalez­li Ma­rii, Josefa i děťátko ležící v jes­lích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček