EkumenickýLukáš18,28

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Lukáš 18:28

Evanjelium podľa Lukáša

Tu Peter po­vedal: Po­zri, my sme opus­tili, čo sme mali, a išli sme za tebou.


Verš v kontexte

27 On im od­povedal: Čo je ne­možné ľuďom, je možné Bohu. 28 Tu Peter po­vedal: Po­zri, my sme opus­tili, čo sme mali, a išli sme za tebou. 29 On im po­vedal: Amen, hovorím vám: Niet ni­koho, kto opus­tí dom, či ženu, bratov, rodičov alebo deti pre Božie kráľov­stvo,

späť na Lukáš, 18

Príbuzné preklady Roháček

28 A Peter po­vedal: Hľa, my sme opus­tili všet­ko a išli sme za tebou -.

Evanjelický

28 Tu po­vedal Peter: Aj­hľa, my sme opus­tili, čo sme mali, a šli sme za Tebou.

Ekumenický

28 Tu Peter po­vedal: Po­zri, my sme opus­tili, čo sme mali, a išli sme za tebou.

Bible21

28 „Pohleď,“ ozval se teh­dy Petr, „my jsme všech­no opusti­li a šli jsme za tebou.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček