EkumenickýLukáš17,21

Lukáš 17:21

Evanjelium podľa Lukáša

Keď sa ho farizeji pýtali, kedy príde Božie kráľov­stvo, od­povedal im: Príchod Božieho kráľov­stva sa nedá spozorovať.


Verš v kontexte

20 A jemu po­vedal: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa za­chránila. 21 Keď sa ho farizeji pýtali, kedy príde Božie kráľov­stvo, od­povedal im: Príchod Božieho kráľov­stva sa nedá spozorovať. 22 Ani ne­povedia: Hľa, tu je! , alebo: Tam­to je! Lebo Božie kráľov­stvo je medzi vami.

späť na Lukáš, 17

Príbuzné preklady Roháček

21 ani ne­povedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľov­stvo Božie je medzi vami!

Evanjelický

21 Ani ne­povedia: Aj­hľa, tuto alebo tam­to je! Lebo, aj­hľa, kráľov­stvo Božie je medzi vami!

Ekumenický

21 Keď sa ho farizeji pýtali, kedy príde Božie kráľov­stvo, od­povedal im: Príchod Božieho kráľov­stva sa nedá spozorovať.

Bible21

21 Ne­bu­de možné říci: ‚Je tu!‘ ane­bo: ‚Je tam.‘ Boží králov­ství už je pře­ce mezi vámi!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček