EkumenickýLukáš15,13

Lukáš 15:13

Evanjelium podľa Lukáša

Po nie­koľkých dňoch si mladší syn všet­ko vzal, od­išiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom pre­már­nil.


Verš v kontexte

12 Mladší z nich po­vedal ot­covi: Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi pat­rí. A otec im majetok roz­delil. 13 Po nie­koľkých dňoch si mladší syn všet­ko vzal, od­išiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom pre­már­nil. 14 Keď všet­ko pre­mr­hal, na­stal v tej krajine veľký hlad a on začal tr­pieť núdzu.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

13 A po nie mnohých dňoch shromaždil všet­ko ten mladší syn a od­ces­toval do ďalekej krajiny. A tam roz­mr­hal svoje imanie žijúc pros­topašne.

Evanjelický

13 Po ne­mnohých dňoch zo­bral mladší syn všet­ko, od­sťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení pre­mr­hal si imanie.

Ekumenický

13 Po nie­koľkých dňoch si mladší syn všet­ko vzal, od­išiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom pre­már­nil.

Bible21

13 Za pár dní mladší syn všech­no pro­dal a ode­šel do daleké země, kde svůj majetek pro­mr­hal roz­maři­lým živo­tem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček