EkumenickýLukáš14,5

Lukáš 14:5

Evanjelium podľa Lukáša

I po­vedal im: Ak nie­komu z vás spad­ne do stud­ne syn alebo vôl, vari ho ne­vytiah­ne hneď v sobotný deň?


Verš v kontexte

4 Oni však mlčali. Dot­kol sa chorého, uzdravil ho a pre­pus­til. 5 I po­vedal im: Ak nie­komu z vás spad­ne do stud­ne syn alebo vôl, vari ho ne­vytiah­ne hneď v sobotný deň? 6 A oni neboli schop­ní mu na to od­povedať.

späť na Lukáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

5 A im po­vedal: Ktorého z vás osol alebo vôl pad­ne do jamy a ne­vytiah­ne ho hneď v sobot­ný deň?

Evanjelický

5 Im však po­vedal: Keď nie­ktorému z vás syn alebo vôl pad­ne do stud­ne, či ho ne­vytiah­nete hneď v deň sobot­ný?

Ekumenický

5 I po­vedal im: Ak nie­komu z vás spad­ne do stud­ne syn alebo vôl, vari ho ne­vytiah­ne hneď v sobotný deň?

Bible21

5 Po­tom se jich ze­ptal: „Kdy­by něko­mu z vás v so­botní den spa­dl syn ane­bo vůl do stud­ny, copak bys­te ho hned nevytáhli?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček