EkumenickýLukáš13,8

Lukáš 13:8

Evanjelium podľa Lukáša

On mu od­povedal: Pane, nechaj ho ešte ten­to rok. Okopem ho a po­hnojím.


Verš v kontexte

7 Pre­to po­vedal vinoh­rad­níkovi: Po­zri, už tri roky chodím hľadať na tom­to figov­níku ovocie, no nič nenachádzam. Vy­tni ho! Načo zbytočne vy­čer­páva zem? 8 On mu od­povedal: Pane, nechaj ho ešte ten­to rok. Okopem ho a po­hnojím. 9 Možno na­budúce prinesie ovocie. Ak nie, vy­tneš ho.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

8 A on od­povedal a riekol mu: Pane, ponechaj ho ešte i ten­to rok, až ho okopem a po­hnojím,

Evanjelický

8 On mu však riekol: Pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a po­hnojím,

Ekumenický

8 On mu od­povedal: Pane, nechaj ho ešte ten­to rok. Okopem ho a po­hnojím.

Bible21

8 Vi­nař mu od­po­věděl: ‚Nech ho tu ještě rok, pane. Okopám ho a po­hno­jím,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček