EkumenickýLukáš13,7

Lukáš 13:7

Evanjelium podľa Lukáša

Pre­to po­vedal vinoh­rad­níkovi: Po­zri, už tri roky chodím hľadať na tom­to figov­níku ovocie, no nič nenachádzam. Vy­tni ho! Načo zbytočne vy­čer­páva zem?


Verš v kontexte

6 A po­vedal toto podoben­stvo: Is­tý človek mal vo vinici za­sadený figov­ník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel. 7 Pre­to po­vedal vinoh­rad­níkovi: Po­zri, už tri roky chodím hľadať na tom­to figov­níku ovocie, no nič nenachádzam. Vy­tni ho! Načo zbytočne vy­čer­páva zem? 8 On mu od­povedal: Pane, nechaj ho ešte ten­to rok. Okopem ho a po­hnojím.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

7 Vtedy po­vedal vinárovi: Hľa, toto už po tri roky pri­chádzam hľadajúc ovocie na tom­to fíku a nenachádzam. Vy­tni ho; načo ešte i tú zem kazí!

Evanjelický

7 Po­vedal teda vinoh­rad­níkovi: Aj­hľa, už tri roky pri­chádzam a hľadám ovocie na tom­to figov­níku, a nič nenachádzam. Vy­tni ho! Načo aj tú zem kazí!

Ekumenický

7 Pre­to po­vedal vinoh­rad­níkovi: Po­zri, už tri roky chodím hľadať na tom­to figov­níku ovocie, no nič nenachádzam. Vy­tni ho! Načo zbytočne vy­čer­páva zem?

Bible21

7 Ře­kl tedy vi­naři: ‚­Podívej se, už tři roky při­cházím a hledám na tom fí­kovníku ovo­ce, ale marně. Po­raz ho. Pro­č tu má za­bírat místo?‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček