EkumenickýLukáš13,6

Lukáš 13:6

Evanjelium podľa Lukáša

A po­vedal toto podoben­stvo: Is­tý človek mal vo vinici za­sadený figov­ník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel.


Verš v kontexte

5 Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť po­kánie, všet­ci za­hyniete takis­to. 6 A po­vedal toto podoben­stvo: Is­tý človek mal vo vinici za­sadený figov­ník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel. 7 Pre­to po­vedal vinoh­rad­níkovi: Po­zri, už tri roky chodím hľadať na tom­to figov­níku ovocie, no nič nenachádzam. Vy­tni ho! Načo zbytočne vy­čer­páva zem?

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

6 A po­vedal toto podoben­stvo: Nie­kto mal fík, za­sadený vo svojej vinici. A prišiel hľadajúc na ňom ovocie, ale nenašiel.

Evanjelický

6 A po­vedal toto podoben­stvo: Ktosi mal figov­ník za­sadený vo vinici. A prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel.

Ekumenický

6 A po­vedal toto podoben­stvo: Is­tý človek mal vo vinici za­sadený figov­ník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel.

Bible21

6 Po­tom jim vy­právěl toto podo­ben­ství: „Je­den člověk vy­sa­dil na své vi­nici fí­kovník. Přišel a hledal na něm ovo­ce, ale marně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček