EkumenickýLukáš13,22

Lukáš 13:22

Evanjelium podľa Lukáša

Ježiš pre­chádzal ces­tou do Jeruzalema cez mes­tá i dediny a učil.


Verš v kontexte

21 Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a za­robila do troch mier múky, až všet­ko na­kys­lo. 22 Ježiš pre­chádzal ces­tou do Jeruzalema cez mes­tá i dediny a učil. 23 Ktosi sa ho spýtal: Pane, je málo tých, čo budú spasení? On im po­vedal:

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

22 A chodil po mes­tách a mes­tečkách učiac a bol na ces­te do Jeruzalema.

Evanjelický

22 A chodil po mes­tách a dedinách, učil a po­bral sa do Jeruzalema.

Ekumenický

22 Ježiš pre­chádzal ces­tou do Jeruzalema cez mes­tá i dediny a učil.

Bible21

22 Na své pou­ti do Je­ruzalé­ma pro­cházel měs­ta i ves­nice a učil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček