EkumenickýLukáš13,21

Lukáš 13:21

Evanjelium podľa Lukáša

Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a za­robila do troch mier múky, až všet­ko na­kys­lo.


Verš v kontexte

20 A ďalej hovoril: K čomu prirov­nať Božie kráľov­stvo? 21 Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a za­robila do troch mier múky, až všet­ko na­kys­lo. 22 Ježiš pre­chádzal ces­tou do Jeruzalema cez mes­tá i dediny a učil.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

21 Podob­né je kvasu, ktorý vzala žena a zarobila ho do troch mierok múky, až všet­ko skys­lo.

Evanjelický

21 Podob­né je kvasu, ktorý vzala žena a za­robila do troch štvr­tiek múky, až všet­ko na­kys­lo.

Ekumenický

21 Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a za­robila do troch mier múky, až všet­ko na­kys­lo.

Bible21

21 „Je podobné kva­su, který že­na vza­la a za­děla­la do tří měřic mou­ky, až na­ko­nec všech­no zkvasilo.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček