EkumenickýLukáš13,20

Lukáš 13:20

Evanjelium podľa Lukáša

A ďalej hovoril: K čomu prirov­nať Božie kráľov­stvo?


Verš v kontexte

19 Podobá sa horčičnému zrn­ku, ktoré človek vzal a za­sial vo svojej záh­rade, kde vy­rást­lo na veľký strom a nebes­kí vtáci hniez­dili na jeho konároch. 20 A ďalej hovoril: K čomu prirov­nať Božie kráľov­stvo? 21 Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a za­robila do troch mier múky, až všet­ko na­kys­lo.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

20 A zase po­vedal: Čomu mám pri­podob­niť kráľov­stvo Božie?

Evanjelický

20 A zase po­vedal: Čomu pri­podob­ním kráľov­stvo Božie?

Ekumenický

20 A ďalej hovoril: K čomu prirov­nať Božie kráľov­stvo?

Bible21

20 „K če­mu při­rovnám Boží království?“ opa­koval.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček