EkumenickýLukáš13,19

Lukáš 13:19

Evanjelium podľa Lukáša

Podobá sa horčičnému zrn­ku, ktoré človek vzal a za­sial vo svojej záh­rade, kde vy­rást­lo na veľký strom a nebes­kí vtáci hniez­dili na jeho konároch.


Verš v kontexte

18 Po­tom po­vedal: Čomu sa podobá Božie kráľov­stvo, k čomu ho prirov­nám? 19 Podobá sa horčičnému zrn­ku, ktoré človek vzal a za­sial vo svojej záh­rade, kde vy­rást­lo na veľký strom a nebes­kí vtáci hniez­dili na jeho konároch. 20 A ďalej hovoril: K čomu prirov­nať Božie kráľov­stvo?

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

19 Podob­né je horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a vr­hol do svojej za­hrady, a vzrást­lo a stalo sa veľkým stromom, a na jeho letoras­toch si spravili nebes­kí vtáci hniez­da.

Evanjelický

19 Podob­né je horčičnému zrnu, ktoré človek vzal a za­sial si ho do záh­rady; vy­rást­lo a bolo [veľkým] stromom a nebes­kí vtáci hniez­dili na jeho ratoles­tiach.

Ekumenický

19 Podobá sa horčičnému zrn­ku, ktoré človek vzal a za­sial vo svojej záh­rade, kde vy­rást­lo na veľký strom a nebes­kí vtáci hniez­dili na jeho konároch.

Bible21

19 Je podobné zrnku hořčice, které člověk vzal, ho­dil je do své za­hra­dy a vy­ros­tl z něj strom, v je­hož větvích se uhníz­di­li ptáci.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček