EkumenickýLukáš13,18

Lukáš 13:18

Evanjelium podľa Lukáša

Po­tom po­vedal: Čomu sa podobá Božie kráľov­stvo, k čomu ho prirov­nám?


Verš v kontexte

17 Keď to po­vedal, všet­ci jeho protiv­níci sa za­han­bili, ale celý zá­stup sa radoval zo všet­kých záz­račných skut­kov, ktoré Ježiš konal. 18 Po­tom po­vedal: Čomu sa podobá Božie kráľov­stvo, k čomu ho prirov­nám? 19 Podobá sa horčičnému zrn­ku, ktoré človek vzal a za­sial vo svojej záh­rade, kde vy­rást­lo na veľký strom a nebes­kí vtáci hniez­dili na jeho konároch.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

18 A tedy vravel: Čomu je podob­né kráľov­stvo Božie, a čomu ho pri­podob­ním?

Evanjelický

18 Po­tom hovoril: Čomu je podob­né kráľov­stvo Božie a k čomu ho prirov­nám?

Ekumenický

18 Po­tom po­vedal: Čomu sa podobá Božie kráľov­stvo, k čomu ho prirov­nám?

Bible21

18 Teh­dy ře­kl: „Če­mu se podobá Boží králov­ství? K če­mu ho při­rovnám?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček