EkumenickýLukáš13,17

Lukáš 13:17

Evanjelium podľa Lukáša

Keď to po­vedal, všet­ci jeho protiv­níci sa za­han­bili, ale celý zá­stup sa radoval zo všet­kých záz­račných skut­kov, ktoré Ježiš konal.


Verš v kontexte

16 A či túto Ab­rahámovu dcéru, ktorú satan osem­násť rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vy­slobodiť v sobotný deň? 17 Keď to po­vedal, všet­ci jeho protiv­níci sa za­han­bili, ale celý zá­stup sa radoval zo všet­kých záz­račných skut­kov, ktoré Ježiš konal. 18 Po­tom po­vedal: Čomu sa podobá Božie kráľov­stvo, k čomu ho prirov­nám?

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

17 A keď to hovoril, han­bili sa všet­ci jeho protiv­níci, a celý zá­stup sa radoval všet­kým tým sláv­nym skutkom, ktoré sa dialy od neho.

Evanjelický

17 Keď to po­vedal, za­han­bili sa všet­ci Jeho protiv­níci a celý zá­stup sa radoval zo všet­kých sláv­nych skut­kov, ktoré konal.

Ekumenický

17 Keď to po­vedal, všet­ci jeho protiv­níci sa za­han­bili, ale celý zá­stup sa radoval zo všet­kých záz­račných skut­kov, ktoré Ježiš konal.

Bible21

17 Když to ře­kl, všich­ni jeho pro­tivníci se za­stydě­li, ale vše­chen zástup se ra­doval ze všech slavných skutků, které dělal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček