EkumenickýLukáš13,11

Lukáš 13:11

Evanjelium podľa Lukáša

Bola tam žena, osem­násť rokov po­sad­nutá duchom ne­vlád­nos­ti. Bola zhr­bená a ne­moh­la sa vôbec narov­nať.


Verš v kontexte

10 V istú sobotu učil v ktorejsi synagóge. 11 Bola tam žena, osem­násť rokov po­sad­nutá duchom ne­vlád­nos­ti. Bola zhr­bená a ne­moh­la sa vôbec narov­nať. 12 Keď ju Ježiš zbadal, za­volal si ju a po­vedal jej: Žena, si oslobodená od svojej ne­vlád­nos­ti.

späť na Lukáš, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 A hľa, bola tam žena, ktorá mala osem­násť rokov ducha ne­moci a bola zo­hnutá a ne­moh­la sa vzpriamiť nijakým spôsobom.

Evanjelický

11 A tu, aj­hľa, bola žena osem­násť rokov po­sad­nutá duchom ne­moci, bola zhr­bená a vôbec sa ne­moh­la narov­nať.

Ekumenický

11 Bola tam žena, osem­násť rokov po­sad­nutá duchom ne­vlád­nos­ti. Bola zhr­bená a ne­moh­la sa vôbec narov­nať.

Bible21

11 A hle, byla tam že­na po­stižená už osmnáct let du­chem ne­mo­ci; byla se­h­nutá tak, že se vůbec ne­moh­la na­rovnat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček