EkumenickýLukáš1,80

Lukáš 1:80

Evanjelium podľa Lukáša

Chlapček rás­tol a moc­nel na duchu. Žil na púšti až do dňa, keď verej­ne vy­stúpil pred Iz­raelom.


Verš v kontexte

78 z hĺbky svoj­ho milo­sr­den­stva, vďaka ktorému nás navštívi Pri­chádzajúci z výsosti, 79 aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smr­ti, a upriamil naše kroky na ces­tu po­koja. 80 Chlapček rás­tol a moc­nel na duchu. Žil na púšti až do dňa, keď verej­ne vy­stúpil pred Iz­raelom.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

80 A dieťat­ko rást­lo a sil­nelo duchom a bolo na pus­tinách až do dňa svoj­ho ukázania sa Iz­raelovi.

Evanjelický

80 A to dieťat­ko rást­lo a moc­nelo na duchu a bolo na púšti až do dňa svoj­ho vy­stúpenia pred Iz­raelom.

Ekumenický

80 Chlapček rás­tol a moc­nel na duchu. Žil na púšti až do dňa, keď verej­ne vy­stúpil pred Iz­raelom.

Bible21

80 Chlapec pak ros­tl a sí­lil v du­chu a žil na pouš­ti až do dne, kdy vy­stou­pil před Iz­rael.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček