EkumenickýLukáš1,79

Lukáš 1:79

Evanjelium podľa Lukáša

aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smr­ti, a upriamil naše kroky na ces­tu po­koja.


Verš v kontexte

78 z hĺbky svoj­ho milo­sr­den­stva, vďaka ktorému nás navštívi Pri­chádzajúci z výsosti, 79 aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smr­ti, a upriamil naše kroky na ces­tu po­koja. 80 Chlapček rás­tol a moc­nel na duchu. Žil na púšti až do dňa, keď verej­ne vy­stúpil pred Iz­raelom.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

79 aby sa ukázal tým, ktorí sedia vo tme a v tôni smr­ti, aby upravil naše nohy na ces­tu po­koja.

Evanjelický

79 aby svietil sediacim v tme a tôni smr­ti a upravil nám nohy na ces­tu po­koja.

Ekumenický

79 aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smr­ti, a upriamil naše kroky na ces­tu po­koja.

Bible21

79 aby se ukázal byd­lícím v temno­tě a stínu smrtia přive­dl naše nohy na ces­tu pokoje.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček