EkumenickýLukáš1,78

Lukáš 1:78

Evanjelium podľa Lukáša

z hĺbky svoj­ho milo­sr­den­stva, vďaka ktorému nás navštívi Pri­chádzajúci z výsosti,


Verš v kontexte

77 a dal po­znať jeho ľudu spásu, že mu náš Boh od­pus­tí hriechy 78 z hĺbky svoj­ho milo­sr­den­stva, vďaka ktorému nás navštívi Pri­chádzajúci z výsosti, 79 aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smr­ti, a upriamil naše kroky na ces­tu po­koja.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

78 pre vnútor­nos­ti milo­sr­den­stva nášho Boha, ktorými nás navštívil východ z výsos­ti,

Evanjelický

78 zo svoj­ho milo­sr­d­ného srd­ca, s ktorým zhliadol na nás ako vy­chádzajúce sln­ko z výsos­ti,

Ekumenický

78 z hĺbky svoj­ho milo­sr­den­stva, vďaka ktorému nás navštívi Pri­chádzajúci z výsosti,

Bible21

78 pro niterné mi­lo­sr­den­ství naše­ho Boha, v němž nás navštíví jako Svítání shů­ry,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček