EkumenickýLukáš1,77

Lukáš 1:77

Evanjelium podľa Lukáša

a dal po­znať jeho ľudu spásu, že mu náš Boh od­pus­tí hriechy


Verš v kontexte

76 A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Naj­vyššieho, lebo pôj­deš pred Pánom, aby si mu pri­pravil ces­ty; 77 a dal po­znať jeho ľudu spásu, že mu náš Boh od­pus­tí hriechy 78 z hĺbky svoj­ho milo­sr­den­stva, vďaka ktorému nás navštívi Pri­chádzajúci z výsosti,

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

77 dať jeho ľudu známosť spasenia, záležajúceho v od­pus­tení ich hriechov

Evanjelický

77 a učil Jeho ľud známos­ti spasenia, totiž, že náš Boh od­pus­tí hriechy

Ekumenický

77 a dal po­znať jeho ľudu spásu, že mu náš Boh od­pus­tí hriechy

Bible21

77 dát jeho lidu po­znat spa­senív odpuštění je­jich hříchů

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček