EkumenickýLukáš1,68

Lukáš 1:68

Evanjelium podľa Lukáša

Požeh­naný Pán, Boh Iz­raela, lebo navštívil a vy­kúpil svoj ľud


Verš v kontexte

67 Jeho otec Za­chariáš, na­pl­nený Duchom Svätým, prorokoval tak­to: 68 Požeh­naný Pán, Boh Iz­raela, lebo navštívil a vy­kúpil svoj ľud 69 a vzbudil nám moc­ného Spasiteľa v dome svoj­ho služob­níka Dávida,

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

68 Požeh­naný Pán Bôh Iz­raelov, že navštívil a učinil vy­kúpenie svoj­mu ľudu

Evanjelický

68 Požeh­naný Pán Boh iz­rael­ský, že navštívil svoj ľud a vy­kúpil ho,

Ekumenický

68 Požeh­naný Pán, Boh Iz­raela, lebo navštívil a vy­kúpil svoj ľud

Bible21

68 „Požeh­nán buď Hos­po­din, Bůh Izraele, neboť navštívil a vy­kou­pil svůj lid!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček