EkumenickýLukáš1,67

Lukáš 1:67

Evanjelium podľa Lukáša

Jeho otec Za­chariáš, na­pl­nený Duchom Svätým, prorokoval tak­to:


Verš v kontexte

66 Všet­ci, čo to počuli, klád­li si otáz­ku: Čím len bude ten­to chlapček? Pre­tože Pánova ruka bola s ním. 67 Jeho otec Za­chariáš, na­pl­nený Duchom Svätým, prorokoval tak­to: 68 Požeh­naný Pán, Boh Iz­raela, lebo navštívil a vy­kúpil svoj ľud

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

67 A Za­chariáš, jeho otec, bol razom naplnený Svätým Duchom a prorokoval:

Evanjelický

67 Ale Za­chariáš, jeho otec, na­pl­nený Duchom Svätým, prorokoval hovoriac:

Ekumenický

67 Jeho otec Za­chariáš, na­pl­nený Duchom Svätým, prorokoval tak­to:

Bible21

67 Jeho otec Za­cha­ri­áš byl na­plněn Du­chem svatým a pro­ro­koval:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček