EkumenickýLukáš1,6

Lukáš 1:6

Evanjelium podľa Lukáša

Obaja boli spravod­liví pred Bohom, bez­úhon­ne si počínali podľa Pánových príkazov a ustanovení.


Verš v kontexte

5 Za dní jud­ského kráľa Herodesa žil is­tý kňaz menom Za­chariáš z Abiášovej kňaz­skej triedy. Jeho manžel­ka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. 6 Obaja boli spravod­liví pred Bohom, bez­úhon­ne si počínali podľa Pánových príkazov a ustanovení. 7 Ne­mali však deti, lebo Alžbeta bola ne­plod­ná a obaja boli už v pokročilom veku.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Obi­dvaja boli spraved­liví pred Bohom chodiac vo všet­kých pri­kázaniach a ustanoveniach Pánových bez­úhon­ní.

Evanjelický

6 Obaja boli spravod­liví pred Bohom, žijúc bez úhony podľa všet­kých pri­kázaní a ustanovení Pánových.

Ekumenický

6 Obaja boli spravod­liví pred Bohom, bez­úhon­ne si počínali podľa Pánových príkazov a ustanovení.

Bible21

6 Ačko­li byli oba v Božích očích sprave­dliví a ži­li bez­úhonně pod­le všech Hos­po­di­nových přikázání a us­tano­vení,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček