EkumenickýLukáš1,57

Lukáš 1:57

Evanjelium podľa Lukáša

Alžbete nadišiel čas pôrodu i porodila syna.


Verš v kontexte

56 Mária zo­stala s Alžbetou asi tri mesiace a po­tom sa vrátila domov. 57 Alžbete nadišiel čas pôrodu i porodila syna. 58 Keď jej známi a príbuz­ní počuli, že ju Pán ob­daroval milo­sr­den­stvom, radovali sa s ňou.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

57 A Alžbete sa na­pl­nil čas, aby porodila, i porodila syna.

Evanjelický

57 Alžbete však prišiel čas, aby porodila; i porodila syna.

Ekumenický

57 Alžbete nadišiel čas pôrodu i porodila syna.

Bible21

57 Alžbětě se teh­dy na­plnil čas k po­ro­du a po­ro­di­la sy­na.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček