EkumenickýLukáš1,49

Lukáš 1:49

Evanjelium podľa Lukáša

pre­tože veľké veci mi urobil ten, ktorý je moc­ný, a sväté je jeho meno,


Verš v kontexte

48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služob­nice. Hľa, od­teraz ma budú blaho­slaviť všet­ky po­kolenia, 49 pre­tože veľké veci mi urobil ten, ktorý je moc­ný, a sväté je jeho meno, 50 a jeho milo­sr­den­stvo je z pokolenia na po­kolenie s tými, čo sa ho boja.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

49 pre­tože mi učinil veľké veci ten Mocný, a sväté je jeho meno,

Evanjelický

49 pre­tože Moc­ný učinil so mnou veľké veci, a sväté je Jeho meno

Ekumenický

49 pre­tože veľké veci mi urobil ten, ktorý je moc­ný, a sväté je jeho meno,

Bible21

49 ne­boť mi uči­nil ve­liké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček