EkumenickýLukáš1,41

Lukáš 1:41

Evanjelium podľa Lukáša

Keď Alžbeta počula Máriin po­zdrav, po­hlo sa dieťa v jej lone a Alžbetu na­pl­nil Duch Svätý.


Verš v kontexte

40 Vošla do Za­chariášov­ho domu a po­zdravila Alžbetu. 41 Keď Alžbeta počula Máriin po­zdrav, po­hlo sa dieťa v jej lone a Alžbetu na­pl­nil Duch Svätý. 42 I zvolala hlas­no: Požeh­naná si medzi ženami a požeh­naný je plod tvoj­ho lona!

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

41 A stalo sa, keď počula Alžbeta po­zdrav Máriin, že po­skočilo ne­mluvňa v jej živote, a Alžbeta bola razom naplnená Svätým Duchom

Evanjelický

41 Keď Alžbeta počula po­zdrav Máriin, ne­mluv­niat­ko sa po­hlo v jej živote a Duch Svätý na­pl­nil Alžbetu.

Ekumenický

41 Keď Alžbeta počula Máriin po­zdrav, po­hlo sa dieťa v jej lone a Alžbetu na­pl­nil Duch Svätý.

Bible21

41 Jakmi­le Alžbě­ta us­lyše­la Ma­ri­in pozdrav, děťátko v jejím lůnu po­skoči­lo. Alžbě­ta byla na­plně­na Du­chem svatým

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček