EkumenickýLukáš1,36

Lukáš 1:36

Evanjelium podľa Lukáša

Po­zri, aj tvoja príbuz­ná Alžbeta, ktorú po­kladali za ne­plod­nú, počala vo svojej starobe syna a je už v šiestom mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je ne­plod­ná,


Verš v kontexte

35 An­jel jej od­povedal: Duch Svätý zo­stúpi na teba a za­tôni ťa moc Naj­vyššieho, a pre­to aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom. 36 Po­zri, aj tvoja príbuz­ná Alžbeta, ktorú po­kladali za ne­plod­nú, počala vo svojej starobe syna a je už v šiestom mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je ne­plod­ná, 37 lebo u Boha nič nie je ne­možné.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

36 A hľa, Alžbeta, tvoja po­krev­ná, aj ona počala syna vo svojej starobe, a toto jej je šiesty mesiac, tej, ktorú volajú ne­plod­nou,

Evanjelický

36 Hľa, Alžbeta, tvoja príbuz­ná, ktorú nazývali ne­plod­nou, tiež počala v starobe a je už v šies­tom mesiaci.

Ekumenický

36 Po­zri, aj tvoja príbuz­ná Alžbeta, ktorú po­kladali za ne­plod­nú, počala vo svojej starobe syna a je už v šiestom mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je ne­plod­ná,

Bible21

36 A hle, tvá příbuzná Alžbě­ta, o níž se říkalo, že je ne­plodná, i ona přes své stáří poča­la syna a je v šestém měsíci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček