EkumenickýLukáš1,35

Lukáš 1:35

Evanjelium podľa Lukáša

An­jel jej od­povedal: Duch Svätý zo­stúpi na teba a za­tôni ťa moc Naj­vyššieho, a pre­to aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom.


Verš v kontexte

34 Mária od­povedala an­jelovi: Ako sa to stane? Veď ja ne­poz­nám muža. 35 An­jel jej od­povedal: Duch Svätý zo­stúpi na teba a za­tôni ťa moc Naj­vyššieho, a pre­to aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom. 36 Po­zri, aj tvoja príbuz­ná Alžbeta, ktorú po­kladali za ne­plod­nú, počala vo svojej starobe syna a je už v šiestom mesiaci, aj keď o nej hovorili, že je ne­plod­ná,

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

35 A an­jel od­povedal a riekol jej: Svätý Duch prij­de na teba, a moc Naj­vyššieho ti za­tôni, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží.

Evanjelický

35 Od­povedal jej an­jel: Duch Svätý zo­stúpi na teba a moc Naj­vyššieho ťa za­tieni; pre­to aj to, čo sväté narodí sa [z teba], bude sa volať Syn Boží.

Ekumenický

35 An­jel jej od­povedal: Duch Svätý zo­stúpi na teba a za­tôni ťa moc Naj­vyššieho, a pre­to aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom.

Bible21

35 „Se­stoupí na tebe Duch svatý a za­stíní tě moc Nejvyššího,“ od­po­věděl jí an­děl. „To svaté dítě, které se na­rodí, pro­to bude na­zýváno Syn Boží.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček