EkumenickýLukáš1,34

Lukáš 1:34

Evanjelium podľa Lukáša

Mária od­povedala an­jelovi: Ako sa to stane? Veď ja ne­poz­nám muža.


Verš v kontexte

33 Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľov­stvu nebude kon­ca. 34 Mária od­povedala an­jelovi: Ako sa to stane? Veď ja ne­poz­nám muža. 35 An­jel jej od­povedal: Duch Svätý zo­stúpi na teba a za­tôni ťa moc Naj­vyššieho, a pre­to aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

34 A Mária po­vedala an­jelovi: Jako sa to stane, keď ne­znám muža?

Evanjelický

34 A Mária po­vedala an­jelovi: Ako sa to stane? Veď ja ne­poz­nám muža!

Ekumenický

34 Mária od­povedala an­jelovi: Ako sa to stane? Veď ja ne­poz­nám muža.

Bible21

34 „Jak se to stane?“ ze­pta­la se Ma­rie an­dě­la. „Vž­dyť jsem ještě ne­po­zna­la muže.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček