EkumenickýLukáš1,33

Lukáš 1:33

Evanjelium podľa Lukáša

Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľov­stvu nebude kon­ca.


Verš v kontexte

32 On sa bude volať synom Naj­vyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. 33 Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľov­stvu nebude kon­ca. 34 Mária od­povedala an­jelovi: Ako sa to stane? Veď ja ne­poz­nám muža.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

33 a bude kraľovať nad domom Jakobovým na veky, a jeho kráľov­stvu nebude kon­ca.

Evanjelický

33 Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľov­stvu nebude kon­ca.

Ekumenický

33 Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľov­stvu nebude kon­ca.

Bible21

33 Bude navěky kralovat nad do­mem Jáko­bovým a jeho kralování bude bez konce.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček